బతుకమ్మ సంబరాలు షురు

తెలంగాణలో బతుకమ్మ సంబరాలు మొదలయ్యాయ్. దసరాకు ముందు వచ్చే అమావాస్యరోజు ప్రారంభమయ్యే బతుకమ్మ బందరాలు దసరావరకు కొనసాగనున్నాయి.. తొమ్మిదిరోజుల పాటు తెలంగాణ ఆడపడుచులు ఆటపాటలతో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలను జరుపుకుంటారు.

1. ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ : మహా అమవాస్యరోజు బతుకమ్మ మొదటిరోజు వేడుక మొదలవుతుంది. తెలంగాణలో దీన్ని పెత్తరమాస అని కూడా అంటారు. నువ్వులు, బియ్యంపిండి, నూకలు కలిపి నైవేథ్యం చేస్తారు.
2. అటుకుల బతుకమ్మ: ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి నాడు చేస్తారు. సప్పిడి పప్పు, బెల్లం, అటుకులతో నైవేథ్యం.

3. ముద్దపప్పు బతుకమ్మ : ముద్దపప్పు, పాలు, బెల్లంతో నైవేథ్యం తయారు చేసి సమర్పిస్తారు.

4. నానే బియ్యం బతుకమ్మ : నానేసిన బియ్యం, పాలు, బెల్లం కలిపి నైవేథ్యం.

5. అట్ల బతుకమ్మ : అట్లు లేదా దోశ నైవేథ్యంగా తయారుచేసి సమర్పిస్తారు.

6. అలిగిన బతుకమ్మ : ఈరోజు ఆశ్వయుజ పంచమి. నైవేథ్యమేమి సమర్పించరు.

7. వేపకాయల బతుకమ్మ : బియ్యంపిండిని బాగా వేయించి వేపపండ్లుగా తయారు చేసి నైవేధ్యం చేస్తారు.

8. వెన్నముద్దల బతుకమ్మ : నువ్వులు, వెన్న లేదా నెయ్యి బెల్లం కలిపి నైవేథ్యం తయారు చేస్తారు.

9. సద్దుల బతుకమ్మ : ఆశ్వయుజ అష్టమి నాడు ఆదేరోజు దుర్గాష్టమిని జరుపుకుంటారు. ఐదురకాల నైవేథ్యాల తయారు చేస్తారు. పెరుగన్నం, చింతపండు పులిహోర, లెమన్‌ రైస్‌, కొబ్బరన్నం, నువ్వులన్నం లాంటివి చేసి సమర్పిస్తారు.